Margherita

Margherita

Olive Oil, Chopped Garlic, Tomato, Mozzarella, Basil, Asiago Cheese